Montage

Meer weten over het monteren?
Lees hier verder

Cel-Fi SOLO Home

STAP 1: download de Cel-Fi WAVE app ( beschikbaar voor Apple en Android )

STAP 2: bepaal waar je de plafondantennes wil monteren, hou er rekening met 15 meter coaxkabel hebt per antenne (langere kabels zijn leverbaar)

STAP 3: monteer de buitenantenne op het dak of hoog aan de gevel

STAP 4: leg de coaxkabel aan tussen de buitenantenne en de Cel-Fi SOLO. Let op; de kleine connector is voor de Cel-Fi SOLO en de grote connector is voor de buitenantenne. Plaats de Cel-Fi SOLO op een locatie (meterkast bijvoorbeeld) waar je de kabels van de plafonantennes naar toe kunt trekken.

STAP 5: draai de connector op de buitenantenne goed vast en draai de kleine connector vast op Cel-Fi SOLO (connector met het mast symbool)

STAP 6: draai de connector van het korte kabeltje met de 2-weg splitter op de andere connector van de Cel-Fi SOLO (connector met het tefoon symbool)

STAP 7: monteer de plafondantennes en trek de coaxkabels naar de Cel-Fi SOLO. Draai de connectoren van de coaxkabel vast aan de plafonantennes en aan de 2-weg splitter.

STAP 8: zet de Cel-Fi SOLO aan door de adapter in het stopcontact te steken.

STAP 9: open de WAVE app op uw mobiele telefoon, deze zoekt de Cel-Fi SOLO (Bluetooth moet aan staan)

STAP 10: wanneer je bent ingelogd ziet je het onderstaande dashboard (in plaats van T-mobile staat de door u gekozen provider)

Montage Cel-Fi
Montage Cel-Fi

Cel-Fi SOLO OFFICE

STAP 1: Download de Cel-Fi WAVE app (beschikbaar voor Apple en Android).

STAP 2: Bepaal waar je de plafondantennes wil monteren, hou er rekening met 15 meter coaxkabel hebt per antenne (langere kabels zijn leverbaar).

STAP 3: Monteer de buitenantenne op het dak of hoog aan de gevel.

STAP 4: Leg de coaxkabel aan tussen de buitenantenne en de Cel-Fi SOLO. Let op; de kleine connector is voor de Cel-Fi SOLO en de grote connector is voor de buitenantenne. Plaats de Cel-Fi SOLO op een locatie (meterkast bijvoorbeeld) waar je de kabels van de plafonantennes naar toe kunt trekken.

STAP 5: Draai de connector op de buitenantenne goed vast en draai de kleine connector vast op Cel-Fi SOLO (connector met het mast symbool).

STAP 6: Draai de connector van het korte kabeltje met de 2-weg splitter op de andere connector van de Cel-Fi SOLO (connector met het telefoonsymbool).

STAP 7: Monteer de plafondantennes en trek de coaxkabels naar de Cel-Fi SOLO. Draai de connectoren van de coaxkabel vast aan de plafonantennes en aan de 2-weg splitter.

STAP 8: Zet de Cel-Fi SOLO aan door de adapter in het stopcontact te steken

STAP 9: Open de WAVE app op uw mobiele telefoon. Deze zoekt de Cel-Fi SOLO (Bluetooth moet aan staan).

STAP 10: Wanneer je bent ingelogd zie je het nevenstaand dashboard (in plaats van T-mobile staat de door u gekozen provider).

Stap 11: Inregelen Cel-Fi SOLO
– Draai de buitenantenne totdat Signal Strength de hoogste
waarde aangeeft. Dit moet minimaal 30% zijn, anders dient de
buitenantenne op een andere locatie worden gemonteerd.

– Antenna Separation moet minimaal 60% zijn, is deze waarde lager
dan moet de afstand tussen de repeater en binnenantennes (of
een van de binnenantennes die het dichtst bij de buitenantenne is
gemonteerd) worden vergroot of de buitenantenne moet worden
verplaatst. Let op dat de buitenantenne niet bij een raam wordt
gemonteerd in de ruimte waar een plafondantenne hangt. Hoe
hoger de waarde van Antenna Separation des te beter de Cel-Fi
SOLO werkt.